TR
|
EN
Derta Enerji

TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ VE RAPORLANMASI

" Daha fazla enerji, daha fazla güç "

TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ VE RAPORLANMASI

TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ
TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ
TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ

Topraklama, makine ve teçhizatların korunmasının yanı sıra insan hayatını da koruyan olmazsa olmaz unsurlardandır. Elektrikli araçların ( jeneratör, transformatör, motor, aydınlatma direği, buzdolabı, çamaşır makinesi vb. ) aktif olmayan, gerilim altında yük taşımayan metal kısımlarının bir iletken vasıtasıyla toprakla birleştirilmesi işlemidir. Bu nedenden dolayı topraklamanın ve topraklama ölçüm ve kontrollerinin topraklamalar yönetmeliğine ve iş güvenliği mevzuatlarına uygun olarak belirtilen periyodlar ile yapılması oldukça önemlidir.

Topraklama ölçümü ; insan hayatı için risk oluşturabilecek elektrikli araç ve gereçlerin, bina ve işletmelerin EMO (Elektrik Mühendisleri Odası), TSE ve uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen standartlara uygunluğunun kontrol edilmesini sağlayan teknik işlemler bütünüdür.

Topraklama Raporu
Elektrik Tesisleri Topraklamalar Yönetmeliği’nin EK-P maddesi gereğince elektrik tesislerinde yapılacak olan ölçümleri, raporlamaları ve uygunlu değerlendirme işlemleri sadece EMO üyesi olan Elektrik, Elektrik-Elektronik ve Elektronik mühendisleri tarafından yapılabilir. Bu ölçümlerin yapılabilmesi için kuruluşların, yukarıdaki alanlarda “mühendis” ünvanına ve yetki belgesine sahip personel bulundurması şartı vardır.

Topraklama ölçümü ve topraklama raporu işlemlerinde gerekli yeterlilik belgelerine sahip mühendislerimiz taleplerinize yönelik bu alanda ihtiyaçlara cevap verebilmektedir.

Topraklama Ölçümü ve Topraklama Raporu Periyotları
Çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içerisinde muayene işlemleri, ölçme ve denetleme işlemlerine ilişkin tavsiye edilen periyotlar şu şekildedir:

Elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesisleri için 2 yıl

Enerji nakil ve dağıtım hatları için 5 yıl

Sanayi Tesisleri ve Ticaret Merkezleri İçin

Topraklamalara ilişkin dirençlerin, muayene ve ölçülmesi için 1 yıl,
Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller için 2 yıl

Sabit Olmayan Tesisler İçin

Sabit işletme elemanları için 1 yıl,
Yer değiştirebilen işletme elemanları için 6 ay
Parlayıcı, patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan iş yerleri ve işlerde alınacak tedbirler hakkında tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan iş yerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları 1 yılı aşamaz.