TR
|
EN
Derta Enerji

PARATONER ÖLÇÜMÜ VE RAPORLANMASI

" Daha fazla enerji, daha fazla güç "

PARATONER ÖLÇÜMÜ VE RAPORLANMASI

Yıldırımdan koruma sistemlerinin amacı bir binayı içindeki elektrik tesisatını, elektronik cihazları ve sakinleri de dahil olmak üzere doğrudan yıldırımlardan korumaktır. Yıldırımların etkisini izole etmek ve kontrollü olarak yıldırım enerjisini toprağa aktarmak amacıyla kullanılan paratoner, bu tarz yapılar için olmazsa olmaz uygulamalar arasında yer almaktadır.

Paratoner Sistemleri
• Faraday Kafesi
• Aktif Paratoner

Bu raporlandırma her yıl periyodik olarak Elektrik Mühendisler Odası ( EMO ) ‘na kayıtlı bir Elektrik Mühendisi tarafından yapılıp raporlandırılması İş sağlığı ve İşçi güvenliği yönetmeliklerince gerekmektedir.