TR
|
EN
Derta Enerji

Kompanzasyon Çözüm ve Analizi

" Daha fazla enerji, daha fazla güç "

KOMPANZASYON ÇÖZÜM VE ANALİZİ

KOMPANZASYON ÇÖZÜM VE ANALİZİ
KOMPANZASYON ÇÖZÜM VE ANALİZİ
KOMPANZASYON ÇÖZÜM VE ANALİZİ
KOMPANZASYON ÇÖZÜM VE ANALİZİ

İşletmeler için enerji verimliliğinin önem kazandığı günümüzde kompanzasyon sisteminden kaynaklanan reaktif cezaların önlenmesi büyük önem taşımaktadır.

Firmamız işletmelerin sayaç değerlerini takip ederek kompanzasyon sistemindeki sorunları tespit ederek anında müdahale eder ve işletmenin büyük reaktif cezaları almasını engeller. Elektrik enerji sisteminde, gerilim ve frekans sabit harmoniksiz ve güç faktörü 1’e yakın olmalıdır. Genellikle tüketiciler endüktif karakterde olduklarından manyetik alanların oluşması için aktif güç yanında reaktif güçte çekerler. Sözleşme gücü 9 kW ‘ı geçen tesisler kompanzasyon sistemi kurmak zorundadırlar. Sağlıklı bir kompanzasyon için reaktif güç kontrol rölesinin çok fonksiyonel ve hassas olması önemlidir. Aksi taktirde sistem ya kompanze edilemez veya aşırı kompanze edilerek cezalı duruma düşülüp, fazla para ödemek zorunda kalınabilir.

Enerji piyasası düzenleme kurumunca yayınlanan ilgi yönetmelikte kurulu gücü 50 kVA altı ve üstü için istenen değerleri aşağıda verilmiştir.

Kurulu gücü 50 kVA ve altı aboneler için;

Aktif Tüketime göre Reaktif %33,Aktif Tüketime göre Kapasitif %20

Kurulu Gücü 50kVA ve üzerinde olan aboneler için;

Aktif Tüketime göre Reaktif %20,Aktif Tüketime göre Kapasitif %15 oranları uygulanmaktadır.