TR
|
EN
Derta Enerji

YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU

" Daha fazla enerji, daha fazla güç "

YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU

YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU
YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU
YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU
YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU
YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU
YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU
YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU
YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU

Elektrik enerjisinin üretimden iletim sistemine aktarılması ve iletim sisteminden dağıtım şebekesine aktarılmasında büyük rol oynayan transformatör merkezleri (diğer adıyla şalt sahaları) gelişmişliğin simgesi olan “elektrik enerjisi arz güvenirliği” açısından hayati öneme sahip tesislerdir. Bildiğiniz gibi 1kV ve üstü enerji ile beslenen tüm tesislerin işletilebilmesi için Elektrik Mühendisleri Odasından eğitimini tamamlamış YG İşletme Sorumluluğu belgesi bulunan Elektrik Mühendisleri tarafından hizmet almak zorundadır. Bu zorunluluk Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, işletmenizde bulunan 1 kV altı ve 1kV üstü tesislerde, ” işletme sorumluluğunu ve trafo bakım” hizmetlerini kapsamaktadır.

Derta Enerji olarak bünyemizde bulunan YG İşletme Sorumluluğu belgesi olan konusunda uzman elektrik mühendislerimiz tarafından işletmenizin trafo sorumluluğunu üzerimize alıyoruz. Ayrınca bu hizmetimizden yararlanan müşterilerimize yüksek gerilim ve yük açma ve yüke alma manevraları hakkında bilgi vermekteyiz.

Yıllık yapılan sözleşmelerimiz mukabilinde aylık standart periyotlar ile trafonuz yüksek gerilim elemanlarınız ( Kesici, Ayırıcı, Trafo, Yağ, Kontaklar ve genel temizlik vb. ) kontrol ediliyor. Bakım gerektiren trafolarınız varsa acil bir şekilde yıllık bir defaya mahsus bakımları yapılır.

Firmamız, yüksek gerilim işletme sorumluluğunu üstlendiği trafoların periyodik kontrollerini yaparak, trafoların çalışır vaziyette olmasını ve güvende kalmasını sağlar.

Trafo işletme sorumluluğu yaptığımız trafoların senelik periyodik kontrol ve bakımlarını da yapmaktayız. Ayrıca işletmesinde reaktif cezaya girmek istemeyen müşterilerimizin kompanzasyon sistemlerini takip ederek düzgün çalışmasını sağlamakta ve firmaların cezai duruma düşmesini önlemekteyiz.

"Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Hizmet Sözleşmesi" 'ni imzalayan müşterilerimize aylık periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması, aktif enerji tüketim verilerinin gözden geçirilmesi ve elektrik faturalarının kontrolü, reaktif enerji tüketim takibi, muhtemel reaktif ve kapasitif cezaların önlenmesi için yapılması gereken önlemlerin alınması, topraklama dirençlerinin ölçülüp raporlanması hizmetlerini de verilmektedir.

Hizmet Tanımları

BAKIM İŞLETME DANIŞMAN
Periyodik Bakım YG Tesis İşletme Sorumluluğu YG-AG Tesis Durumları
Hasar Gören Teçhizat Onarımı İşletme Personeli Eğitimi Enerji Tüketimi Tarifeler
Çağrı ile İşletmedeki Arızalar Manevra Talimatı Hazırlama Tevsi ve Yenilemeye Yönelik Öneriler
Test ve Sonuçların Raporlanması Manevralarda Güvenlik Önlemi Alınması Genel Olarak Elektrik Danışmanlığı
Çağrı Üzerine Arızaya Müdahale Edilmesi