TR
|
EN
Derta Enerji

JENERATÖR RUHSATLANDIRMA İŞLEMLERİ

" Daha fazla enerji, daha fazla güç "

JENERATÖR RUHSATLANDIRMA İŞLEMLERİ

Jeneratör Ruhsatlandırma İşlemleri<
Jeneratör Ruhsatlandırma İşlemleri<
Jeneratör Ruhsatlandırma İşlemleri<
Jeneratör Ruhsatlandırma İşlemleri<

Enerji Bakanlığı' nın 02.09.1988 tarih ve 1991 sayılı "Elektrik Enerjisi İmdat Grupları ve Otoprodüktör Tesisleri Ruhsat Yönetmeliği" ne göre tüm jeneratörlerin ruhsatlandırılması gerekmektedir. Aksi takdirde, ilgili Elektrik Şirketi, jeneratörün kullanımına izin vermeyerek mühür altına alabileceği gibi, Şebeke elektriğinin kesilmesi dahil, başka cezai müeyyidelere de başvurabilecektir.

Firmanızın ya da Binanızın başına bu ve benzeri durumların gelmemesi için, halen kullanmakta olduğunuz veya işletmeye almayı düşündüğünüz jeneratörlerinize ruhsat almanız gerekmektedir. Bu, hem kanuni bir zorunluluktur hem de jeneratörün, işletmenizde can ve mal kaybına yol açmaması için mutlaka yapılması gereken bir işlemdir. Bu sayede, jeneratör tesisiniz eğer mevcut bir tesis ise yeniden kontrolden geçecek ve eksiklikler varsa tamamlanacaktır. Jeneratör yeni tesis edilecekse de en uygun şekilde tüm yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde kurulacaktır.

Firmamız, Jeneratör Ruhsat İşlemleri konusunda oldukça deneyimlidir. Türkiye' nin her yerinde bitirdiğimiz çok sayıda iş mevcuttur. Firmanız veya binanızla anlaşmamız durumunda; işi almamızı müteakip öncelikle tesisinizde varsa eksiklikler tespit edilerek, tamamlanması sağlanacaktır. Enerji Bakanlığı ve ilgili Elektrik Kurumu nezdindeki tüm takip ve kabul işleri Firmamızca süratle yapılacaktır. Kabulün yapılmasından sonra tarafınıza onaylı "Geçici Kabul Tutanakları" (Jeneratör Ruhsatı)' nın verilmesi ile işlem tamamlanacaktır.