TR
|
EN
Derta Enerji

BİYOGAZ ENERJİ SİSTEMLERİ

" Daha fazla enerji, daha fazla güç "

BİYOGAZ ENERJİ SİSTEMLERİ

BİYOGAZ ENERJİ SİSTEMLERİ
BİYOGAZ ENERJİ SİSTEMLERİ

Yapılan araştırmalar, Türkiye'nin enerji ihtiyacının en az % 12'sinin biyogazdan elde edilebileceğini göstermiştir. Biyogaz üretimi açısından önemli bir potansiyle sahip olan ülkemizde, organik atıklardan anaerobik şartlarda biyogaz enerji üretimi ( biyometanizasyon ) hem çevresel hem de yenilenebilir enerji kazanımı açısından önem arz etmektedir.

Hammadde girdilerinin kolay ve ucuz bir şekilde temin edilebilmesi, yenilenebilir enerji üretimi için devlet tarafından verilen teşvik ve destekler dikkate alındığında karlılık açısından bir biyogaz / biyokütle tesisi yatırımı oldukça cazip görünmektedir.